MENU
Aula_close Layer 1

Elevmæglerne

Tryghed og godt kammeratskab er med til at skabe grobund for læring, mens uløste konflikter skaber dårlig trivsel og dermed dårlige forudsætninger for læring.

På Randersgades Skole har vi uddannet en gruppe elevmæglere, som hjælper elever fra 0.-4. klasse med at løse deres indbyrdes konflikter.

Elevmægling er en måde at løse konflikter på. Her hjælper en upartisk tredjepersonparterne med selv at finde en løsning, som de er tilfredse med. Det foregår som en struktureret samtale, hvor der er nogle spilleregler, der er aftalt på forhånd. Elevmægleren træffer ingen afgørelser. Børnene laver sammen en aftale og bliver dermed mere tilfredse, end hvis de voksne optræder som dommere.

I elevmægling lærer børnene selv at håndtere deres konflikter på en konstruktiv måde, samtidigt med at de udvikler deres sociale og personlige kompetencer.

Det er naturligvis stadig læreren, som har det overordnede ansvar for, at der er et trygt læringsmiljø i klassen.