MENU
Aula_close Layer 1

Skolesocialrådgiver

Stein Holm træffes på skolen onsdage fra kl. 10.30-13 og deltager til møder i Ressourcecentret hver 2. mandag i lige uger fra kl.14. Udenfor disse tidsrum - kan du ringe uanset dag på tlf. 2630 2593.
 

Skolesocialrådgiverordningen
Hovedformålet er at yde rådgivning til lærere, ledelse og andre personer tilknyttet skolen vedrørende problemstillinger, i forhold til konkrete børn og familier fx via:

  • Råd/vejledning med fokus på tidlig og forebyggende indsats, når der er bekymring for en elev.
  • Formidling af relevante kontakter til fx Ungerådgivning, De drikker derhjemme og andre gratis tilbud i Københavns kommune.
  • Vejlede i, hvornår og hvordan der underrettes til Borgercenter Børn og Unge (BBU), i forhold til elever og familier med sociale vanskeligheder, således at BBU´s indsats kan indledes rettidigt.
  • Indgå i skolens arbejdsgang vedr. håndtering af elever med bekymrende og ulovligt fravær.
  • Andet, alt afhængig af, hvad den enkelte lærer kan have behov for.