MENU
Aula_close Layer 1

Vores værdier

Randersgades Skole har følgende visioner:

  • Vi har en vision om at være frontløber for internationalt samarbejde og global undervisning. Ved at prioritere høj faglighed og velfungerende læringsfællesskaber, kendetegnende ved høj elevtrivsel, motivation og nysgerrighed, samt gensidig respekt og tolerance – uddanner og danner vi fremtidens verdensborgere på Østerbro.

 

  • Give vores elever et grundigt og levende indblik (interkulturel forståelse) i verden omkring os og deres egen placering i den for derigennem at give eleverne mulighed for at begå sig i mange forskellige fællesskaber og sammenhænge. 

 

  • Det er målet, at eleverne gennem undervisningen på Randersgades Skole vil erhverve sig evnen til at tage stilling og handle på baggrund af tilegnede kundskaber, færdigheder og erfaringer. Undervisningen på skolen skal skabe rum for glæde, kreativitet og nysgerrighed.

 

  • Randersgades Skole skal forberede eleverne til et internationalt uddannelses- og arbejdsmarked og arbejder derfor målrettet med styrkelse af elevernes interkulturelle og intersproglige kompetencer. Vi ønsker således at arbejde videre med den internationale profil som igennem årene er blevet en væsentlig del af skolens kultur og selvforståelse – uagtet de ændrede økonomiske vilkår.

 

  • Randersgades Skole har et højt videns- og handlingsniveau i forhold til at arbejde med inklusion. Vi har en målsætning om, at alle elever skal trives med at gå i skole. Der skal være tryghed i den læringskultur vi tilbyder. Hvilket kræver et fokus på både læring og trivsel, da det skaber den balance, der skal til for, at eleverne kan blive så dygtige som de kan. Randersgades Skole har et særlig fokus på læringsmål, evaluering og feedbackprocesser i hhv. de professionelle læringsfælleeskaber og integreret i undervisningen mellem lærer og elever.