MENU
Aula_close Layer 1

Åbningstider og lukkedage

Åbningstider

Vi åbner på Randersgade Skole hver dag kl. 6:15.

Både Kennedygården og Tryk 16 lukker hver dag kl. 17:00.

I skoleferier har vi åbent fra kl. 7:00 - 17:00.
Oftest slår vi os sammen på en af afdelingerne i ferierne.

 

Lukkedage

Kære forældre til børn i Æblehaven, Villa Nova, Slottet, Kennedygården, Fritidsinstitutionen ved Randersgade Skole og Fritidsinstitutionen ved Heibergskolen.

Jeres institution holder følgende lukkedage i 2020:
D. 8/4, 1/5, 22/5, 5/6, 24/12, 28/12, 29/12, 30/12 og 31/12.

Alle institutioner til børn 0-9 år i Københavns Kommune kan afholde op til 7 lukkedage. Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen og kan placeres på dage, hvor fremmødet af børn i forvejen er lavt.

Udover disse 7 dage holder alle institutioner til børn mellem 0-9 år lukket d. 5. juni (Grundlovsdag) og d.24. december (juleaftensdag).

Placering af lukkedage – lavt fremmøde

Der må kun afholdes lukkedage på dage med lavt fremmøde – det vil sige på dage, hvor mange forældre i forvejen holder fri. Det kan f.eks. være mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmelfartsdag eller i andre ferieperioder.

I Københavns Kommune defineres lavt fremmøde ved, at maksimalt 45% af det samlede antal børn har behov for pasning. Det er ledelsen i institutionen, der vurderer, på hvilke dage der kan forventes at være lavt fremmøde. Vurderingen skal være saglig, og skal afspejle forældrenes reelle pasningsbehov. Vurderingen er truffet på baggrund af en forældreundersøgelse

Placeringen af lukkedagene besluttes i forældrebestyrelsen.

 Alternativ pasning

Har I behov for pasning, når der bliver afholdt en lukkedag, vil I blive tilbudt alternativ pasning. Pasningen kan foregå i jeres egen institution, eller den kan foregå i en anden institution i jeres klynge eller netværk, eller i en anden nærliggende institution. Det er vigtigt at I senest 2 mnd. før en lukkedag fortæller den pædagogiske leder, hvis I har behov for pasning, da det har betydning ift. varsling af ferie for personalet.

Der stilles ikke alternativ pasning til rådighed, når dagtilbuddet holder lukket den 5. juni og den 24. december.

Kontakt os

Kennedygården

Telefon: 24 87 08 69

Tryk 16

Telefon: 35 38 04 21

Fritidsinstitutionen ved Randersgades Skole

Mail: 37815@kk.dk

Pædagogisk leder Magnus Udam

Tlf: 29 12 46 15

Mail: maudam@kk.dk