MENU
Aula_close Layer 1

Ekstraordinært fri

For sygdom og fravær i tre dage eller kortere, skal klasselæreren gives besked via Intra.

Ferier udenfor skolens fastlagte ferier

På Randersgades Skole vil vi gerne opfordre til at familierne tilrettelægger deres ferie inden for skolens normale ferieperiode.

Fordi:

  • Ferie i utide kan gå ud over samarbejdet i klassen, såvel fagligt som socialt.
  • Ferie i utide kan kollidere med særlige undervisningsforløb som f.eks. projektuger.
  • De store klasser har prøver, hvor deltagelse (også i forberedelse) er obligatorisk. Her er ferie i utide meget uhensigtsmæssigt.
  • Det er ikke alle børn, der kan leve op til skolens forventninger og undervisningsministeriets krav efter et længere fravær

 

Vælger I, trods anbefalingen, alligevel at tage af sted, følges følgende procedure:

  • Klasselæreren skal have skriftlig besked via Intra om fraværets længde.
  • I har selv ansvar for at følge med på skolens hjemmeside og holde jer orienteret med lektier på ugeplanen.
  • Skal dit barn have fri i mere end tre dage, bedes I udfylde en særlig blanket, Anmodning om ekstraordinær frihed, som skal godkendes af skolelederen. Denne blanket er vedhæftet herunder.
Dokumenter

Anmodning om ekstraordinær frihed.pdf

Shape Created with Sketch.