MENU
Aula_close Layer 1

Verdensmål i børnehøjde

 

På Randersgades Skole mener vi at viden går forud for handling. Derfor forsøger vi at klæde vores elever bedst muligt på til at kunne agere som kommende verdensborgere.

I forlængelse af det har Randersgades Skole, i samarbejde med Københavns Zoo, udviklet et forløb som bringer verdensmål 15: Livet på land, i børnehøjde. Eleverne får i forløbene viden omkring dyrenes tilpasning til deres leveområder og deres levevilkår, samt hvordan de kan være med til at beskytte verdens dyr og natur. Samarbejdet med Zoo betyder, at eleverne kommer helt tæt på dyrene, således at eleverne kan benytte alle sanser til at undersøge dyrene.

Der blev arbejdet med den nordiske natur, dyr og deres levesteder i 1. klasse. I den forbindelse er eleverne bl.a. blevet klogere på et selvvalgt nordisk dyr, som de skulle lave en foldebog omkring. Eleverne fik ligeledes en viden omkring Nordens fødenet, og hvor vigtige vores insekter er. Derfor byggede de insekthoteller, og pakkede ”insektmad” (blomsterfrø), som de skal så til foråret.

2. klasse blev klogere på regnskoven, og hvordan vi kan beskytte verdens regnskove og dyr, selvom vi bor langt væk. De undersøgte forskellige dyr fra regnskoven, og mærkede regnskovens specielle klima på egen krop ved at besøge regnskoven i Zoo. Eleverne skulle bruge deres viden omkring regnskoven til at bygge en regnskov i en skotøjsæske. Dette gav anledning til at snakke omkring de forskellige lag som en regnskov består af. Den afsluttende opgave bestod i at ”tilpasse” et dyr til deres regnskov. Dette dyr skulle formes i modellervoks, og eleverne skulle fortælle til hinanden, hvorfor netop deres dyr ville passe perfekt til deres regnskov ift. levested, farve og mad.

Samarbejdet med Københavns Zoo blev derfor lavet for at give eleverne en viden og forståelse for verdensmål 15: Livet på land.

regnskov1

 

regnskov2

 

regnskov3