MENU
Aula_close Layer 1

Transition Cities

Et forløb for 9 af vores elever, der i samarbejde med elever fra Mexico City, London, Moskva, Beijing og Accra er piloter på et projekt der udvikler undervisning i verdensmål 11, bæredygtige byer og lokalsamfund.

Eleverne arbejder sammen på internettet, deltager i e-learningsmoduler og mødes fysisk i C40 ugen i København.

Projektet skal være med til at gøre eleverne til aktive medborgere, der handler bæredygtigt i deres egene byer. Gennem samarbejdet inspirere de hinanden.

Når projektet er færdig udviklet, er det meningen at de skal ud til 100 byer i hele verden, så unge er sammen om at udvikle og inspirere hinanden.