MENU
Aula_close Layer 1

Verdensmålene på skolebænken

Randersgades Skole har i samarbejde med CHORA 2030 og Rysensteen Gymnasium udviklet en verdensmålscertificering af skoler. Denne certificering tildeles skoler, som har gjort verdensmålene til en integreret del af hele skolen.

På Randersgades Skole er verdensmålene en del af elevernes uddannelse og dannelse. Eleverne skal lære omkring verdensmålene, samt udvikle viden omkring deres handlemuligheder for at skabe en bæredygtig fremtid.

Randersgades Skole er generelt frontløber for internationalt samarbejde og global undervisning. Ved at prioritere høj faglighed og velfungerende læringsfællesskaber, kendetegnende ved høj elevtrivsel, motivation og nysgerrighed, samt gensidig respekt og tolerance – uddanner og danner vi fremtidens verdensborgere på Østerbro.

”Verdensmålene har både et meget vedkommende indhold og udgør en interessant didaktisk ramme for undervisningen. Fra og med 1. klasse arbejder vores elever med klimamæssige udfordringer og løsninger. Det er den skinbarlige virkelighed i børnehøjde, og det oplever vores elever som super spændende og meget motiverende” - Jesper Friis, skoleleder på Randersgades Skole

Hvis du har lyst til at læse mere omkring verdensmålscertificeringen, kan det gøres her: http://2030skoler.dk/